PRIVACY BELEID

Dit is het privacy beleid van Niels Brasser Timmerwerken

Niels Brasser Timmerwerken respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Niels Brasser Timmerwerken heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Niels Brasser Timmerwerken.

DELEN MET DERDEN

Niels Brasser Timmerwerken zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan een collega-zzp’er of een aannemer, met wie Niels Brasser Timmerwerken separate overeenkomsten afsluit.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL VERBINDING

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Niels Brasser Timmerwerken gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@nielsbrassertimmerwerken.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

PERSOONSGEGEVENS

Niels Brasser Timmerwerken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Niels Brasser Timmerwerken en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Niels Brasser Timmerwerken verstrekt. Bij Niels Brasser Timmerwerken kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Niels Brasser Timmerwerken verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan Niels Brasser Timmerwerken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en bouwkundige werkzaamheden. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw opdracht en over de dienstverlening van Niels Brasser Timmerwerken.  Niels Brasser Timmerwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Niels Brasser Timmerwerken zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

COOKIES

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Niels Brasser Timmerwerken maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Niels Brasser Timmerwerken maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

GOOGLE ANALYTICS

Niels Brasser Timmerwerken heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Niels Brasser Timmerwerken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Niels Brasser Timmerwerken heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Niels Brasser Timmerwerken heeft hier geen invloed op.

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@nielsbrassertimmerwerken.nl.  Niels Brasser Timmerwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DISCLAIMER

Niels Brasser Timmerwerken is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

VRAGEN?

https://www.nielsbrassertimmerwerken.nl is de website van Niels Brasser Timmerwerken. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63751070. E-mailadres: info@nielsbrassertimmerwerken.nl